Banino

Stowarzyszenie „Pro Bono” z siedzibą w Baninie 80-297, ul. Orzechowa 15 prowadzi schronisko dla osób bezdomnych. Działamy w oparciu o zapisy określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu z dnia 28 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 27 kwietnia 2018 r. poz. 896). Placówka jest przeznaczona dla osób określonych w art. 48a ust. 2;2b ustawy o pomocy społecznej.

Nasze schronisko spełnia standardy określone dla tego typu placówek, przeznaczone jest dla bezdomnych mężczyzn.

Swoim podopiecznym zapewniamy:

 • tymczasowe schronienie,
 • całodzienne wyżywienie; w tym jeden posiłek gorący,
 • kontakt z pracownikiem socjalnym i pracę socjalną: w szczególności motywowanie do podjęcia terapii odwykowej, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych, podjęcia aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności życiowej i samodzielności, motywowanie do nawiązania kontaktów z rodziną bądź poprawy relacji rodzinnych,
 • prowadzimy poradnictwo psychologiczne,
 • kontakt z lekarzem POZ oraz pielęgniarką środowiskową,
 • zapewniamy podstawowe środki czystości oraz higieny osobistej,
 • godne traktowanie, poszanowanie potrzeb religijnych i kulturowych,
 • dojazd po osoby skierowane do naszej placówki,
 • dowóz do lekarza POZ i specjalistów, szpitali.

Bezdomni panowie mogą być skierowani do naszej placówki po uprzednim podpisaniu umowy bądź porozumienia określającego warunki współpracy oraz skierowania i decyzji administracyjnej z Ośrodka Pomocy Społecznej gminy ostatniego miejsca stałego meldunku osoby. Zapraszamy do współpracy.

Nasza kadra

Podopiecznymi zajmuje się wykwalifikowana kadra m.in.:

 • Pracownik Socjalny,
 • Psycholog,
 • Ref. ds. administracyjno-biurowych,
 • Opiekunowie,
 • Osoby zarządzające

ADRES:

Dom Banino
ul. Orzechowa 15
80-297 Banino

tel. (58) 686-56-12