Co oferujemy?

Stowarzyszenie „Pro Bono” dysponuje szeregiem udogodnień, które w znaczący sposób podnoszą komfort życia bezdomnych mężczyzn. Schronisko gwarantuje tymczasowy pobyt z całodziennym wyżywieniem (w tym jeden gorący posiłek) oraz wszelkimi niezbędnymi środkami czystości i higieny osobistej. Zapewniamy dojazd po osoby skierowane do naszego ośrodka. Wszystkich podopiecznych traktujemy z godnością i poszanowaniem ich przekonań religijnych lub kulturowych.

Udzielenie doraźnego schronienia jest podstawową funkcją placówki, jednak nasi mieszkańcy mogą również liczyć na wsparcie wielu doświadczonych specjalistów. Pracownicy socjalni w indywidualny sposób podchodzą do każdej potrzebującej osoby i motywują do podejmowania działań, które umożliwią wyjście z nałogu i usamodzielnienie się. Pomagają w załatwianiu spraw urzędowych, szukaniu pracy oraz dopingują do nawiązania lub poprawienia stosunków z rodziną. Każdy mężczyzna ma prawo do kontaktu z lekarzem POZ i pielęgniarką środowiskową, a w razie potrzeby do skorzystania ze specjalistycznych usług medycznych wraz z dowozem do szpitali.

Poradnictwo psychologiczne, które prowadzimy, nakierowane jest na pomoc w rozwiązywaniu problemów osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Nasi specjaliści pracują z podopiecznymi nad odzyskaniem utraconego przez nich poczucia własnej wartości oraz udzielają wskazówek dotyczących wychodzenia z rozmaitych uzależnień. Kompleksowe wsparcie daje wykluczonym społecznie mężczyznom nadzieję na ponowną aktywizację i lepszy byt.

Pro Bono Banino - Pomoc bezdomnym