Pomoc psychologiczna

Podopieczni naszej placówki mają możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, która obejmuje zarówno konsultację psychologiczną, jak i psychoterapię psychodynamiczną. Osoby bezdomne, zagrożone wykluczeniem społecznym, borykające się z niepełnosprawnością i trudnymi sytuacjami życiowymi, często zmagają się z wieloma dodatkowymi problemami. Odczuwają silny stres i niepokój, wpadają w stany depresyjne, uzależnienia, nie radzą sobie z kontrolowaniem gniewu i innych emocji. Mogą się nawet pojawić dolegliwości psychosomatyczne, bezsenność lub brak apetytu. Specjaliści pomagają potrzebującym osobom spojrzeć na własne życie z innej perspektywy i zmierzyć się z przeciwnościami losu.

Psychoterapia psychodynamiczna polega na szczerej rozmowie z terapeutą, która nakierowuje na dogłębne analizowanie siebie i swoich zachowań. Długotrwała, intensywna praca z osobami otwartymi na zmianę, ma szansę przekształcić struktury psychiczne, które przyczyniły się do powstania trudności, z którymi walczy pacjent. W trakcie terapii pomiędzy rozmówcami powstaje więź umożliwiająca przepracowanie istotnych relacji z przeszłości, które rzutują na obecne związki międzyludzkie i sytuację życiową.

Decyzja o podjęciu terapii nie jest łatwa i często towarzyszy jej niepokój. Ludzie nierzadko boją się zmian i podświadomie dążą do ich sabotowania. Specjalista zapewnia wsparcie na drodze rozwoju i wychodzi naprzeciw bólowi, który pojawia się w trakcie sesji. Psychoterapia to szansa na lepsze życie bez powtarzania starych błędów.

Pro Bono Banino - Pomoc psychologiczna