Co oferujemy?

Na terenie placówki organizowane są terapie zajęciowe.

Raz w tygodniu spotyka się grupa wsparcia, podczas której uczestnicy mają okazję do dzielenia się doświadczeniami i trudnościami. Mogą wspierać się wzajemnie i pogłębiać wgląd w swoje problemy.

Pro Bono Banino - Spotkania Grupowe